Legal

Deliveroo Algemene Voorwaarden

Welkom bij Deliveroo. Op deze pagina's (en in de documenten waarnaar hier wordt verwezen) vind je de voorwaarden (de "Voorwaarden") die van toepassing zijn wanneer je menu-items (de "Items") bestelt via onze deliveroo.nl website of mobiele Apps en aanverwante diensten (elk aangeduid als een "App").

We verzoeken je deze Voorwaarden aandachtig te lezen voordat je items bestelt via onze App. Als je vragen hebt met betrekking tot deze Voorwaarden, verzoeken we je contact met ons op te nemen via klantenservice@deliveroo.nl voordat je een bestelling plaatst. Als je een consument bent, hebt je bepaalde wettelijke rechten wanneer je Items bestelt met gebruikmaking van onze App. je wettelijke rechten worden niet beïnvloed door deze Voorwaarden, die van toepassing zijn in aanvulling op die rechten en deze niet vervangen. Door je Deliveroo Account aan te maken, bevestigt je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op iedere bestelling die je via de website of de App plaatst.

1. Informatie over ons

Deliveroo Netherlands BV, gevestigd te Raamplein 1 te 1016 XK Amsterdam. Onze Onderneming is ingeschreven onder nummer 63605929. Ons BTW-nummer is NL855310674B01. Je kunt contact met ons opnemen via klantenservice@deliveroo.nl, of door gebruik te maken van de instant messaging-functie op onze App.

2. Doel

Ons doel is om je te koppelen aan de restaurants waarmee wij samenwerken ("Partner Restaurants") en om je de mogelijkheid te geven Items te bestellen voor bezorging (onze "Dienst"). Wanneer je bestelt bij een Partner Restaurant, treedt Deliveroo op als vertegenwoordiger van dat Partner Restaurant om je bestelling via onze App af te handelen en je ervaring tijdens het hele bestelproces te beheren. Wanneer je een bestelling hebt geplaatst, zullen je Items bij jou worden bezorgd door Deliveroo ("Deliveroo Bezorging") of door ons Partner Restaurant ("Partner Bezorging) (elk een "Bezorging"), afhankelijk van het Partner Restaurant dat je hebt gekozen. In sommige gevallen kan het Partner Restaurant eigendom zijn van ons of met ons verbonden zijn.

3. Jouw account

Voordat je bestellingen voor Items kunt plaatsen met gebruikmaking van onze App, moet je een Deliveroo Account openen. Wanneer je een account opent, kun je een wachtwoord of andere veilige inlogmethode aanmaken en moet je mogelijk ook creditcardgegevens verstrekken. Je moet het wachtwoord of de andere veilige inlogmethode die je aanmaakt geheimhouden en voorkomen dat anderen toegang hebben tot je e-mailaccount of mobiele telefoon. Als anderen deze methoden gebruiken om toegang te krijgen tot jouw account, zal jij verantwoordelijk zijn voor het betalen van alle Items die zij bestellen en zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele andere schade die je lijdt, tenzij de persoon die je wachtwoord gebruikt dat heeft verkregen omdat wij het niet veilig bewaarden.

Je kunt jouw account op elk moment sluiten door daarom te verzoeken in jouw accountgedeelte van onze website of door contact met ons op te nemen met gebruikmaking van de bovenstaande contactgegevens. Wij kunnen je toegang tot jouw account opschorten, of jouw account voorgoed sluiten, indien wij menen dat jouw account door iemand anders is gebruikt zonder je toestemming. Wij kunnen jouw account ook sluiten indien je naar onze mening misbruik maakt van onze Dienst (bijv. door restitutie of tegoed aan te vragen waarop je volgens ons geen recht hebt, door herhaaldelijk onredelijke klachten in te dienen, door onze medewerkers te mishandelen, of om een andere goede reden). Als we jouw account voorgoed sluiten, zullen wij een resterend accounttegoed - dat je geldig hebt verkregen van ons klantenserviceteam of onze App na een probleem met een bestelling - restitueren door je geregistreerde creditcard te crediteren of, als dat om enigerlei reden niet mogelijk is, door middel van een bankoverschrijving met gebruikmaking van je bankgegevens (mits je deze aan ons hebt verstrekt).

4. Beschikbaarheid van de Dienst

Elk Partner Restaurant heeft een bepaald bezorgingsgebied. Dit bezorgingsgebied kan op elk moment worden gewijzigd als gevolg van factoren zoals weersomstandigheden, of vraag naar onze dienst. Dit om ervoor te zorgen dat Items je deur in de best mogelijke staat bereiken. Onze Partner Restaurants bepalen hun openingstijden zelf. Dat betekent dat de beschikbaarheid van onze Dienst en het aanbod aan Partner Restaurants waar je kunt bestellen afhankelijk is van de Partner Restaurants in je gebied. Als je probeert om een bezorging te bestellen op een locatie buiten het bezorgingsgebied of buiten de openingstijden van een Partner Restaurant, of de App om enigerlei andere reden niet beschikbaar is, dan zullen wij je melden dat bestellen niet mogelijk is.

5. Bestellingen

Wanneer je een bestelling plaatst via onze App, moet deze door ons of door het Partner Restaurant aanvaard worden voordat deze wordt bevestigd. Wij sturen je een melding als je bestelling aanvaard is (de "Bevestigingsmelding"). De overeenkomst voor de levering van een Item dat je hebt besteld komt tot stand wanneer we de Bevestigingsmelding sturen. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van alle Items besteld met gebruikmaking van jouw account, en voor bijbehorende bezorgkosten, en voor het naleven van deze Voorwaarden, ook wanneer je het item voor iemand anders hebt besteld. Sommige Partner Restaurants hebben een beleid inzake minimumbestelwaarde. Dit zal worden weergegeven op onze App. Alle Items zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.  Partner Restaurants kunnen noten of andere allergenen gebruiken bij de bereiding van bepaalde Items. Neemt je contact op met ons Partner Restaurant voordat je bestelt, als je een allergie hebt. Deliveroo kan niet garanderen dat alle Items die door onze Partner Restaurants verkocht worden vrij zijn van allergenen. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de prestatie van onze Partner Restaurants.

6. Bezorging

Wanneer je een bestelling plaatst, zul je de keuze hebben om deze te plaatsen als ZSM Bezorging of Geplande Bezorging. Bij een ZSM Bezorging zullen wij je een geschatte bezorgtijd voor je Item melden voordat je de bestelling plaatst, maar zullen we proberen zo spoedig mogelijk te bezorgen; je moet dus beschikbaar zijn om de bezorging in ontvangst te nemen vanaf het moment dat je de bestelling plaatst. Bij een Geplande Bezorging zullen wij je de verwachte tijd van bezorging van het Item meedelen; je moet beschikbaar zijn om de bezorging in ontvangst te nemen vanaf tien minuten vóór dat tijdstip tot tien minuten daarna.

Ondanks onze inspanningen en die van ons Partner Restaurant gaan dingen helaas niet altijd volgens plan, en factoren zoals verkeer en weersomstandigheden kunnen het ons onmogelijk maken om een Item op tijd te bezorgen. Als je bestelling meer dan 15 minuten te laat is en we hebben je geen bericht gestuurd waarbij we je de mogelijkheid hebben gegeven om je bestelling te annuleren, zullen we met je samenwerken om dingen recht te zetten, tenzij je de vertraging hebt veroorzaakt (bijv. door ons het verkeerde adres te geven of niet aan de deur te komen).

We zullen proberen te bezorgen op het adres dat je aan ons hebt verstrekt bij het plaatsen van je bestelling. Als je de bezorglocatie moet veranderen nadat je een bestelling hebt geplaatst, kunnen we het adres mogelijk veranderen in een alternatief adres dat bij jouw account is geregistreerd indien je ons heeft geïnformeerd voordat de bezorger op weg is gegaan en het nieuwe adres zich binnen dezelfde zone bevindt als het adres waar je het Item oorspronkelijk wilde laten bezorgen. Als wij het bezorgadres niet kunnen veranderen, hebt je de mogelijkheid om de bestelling te annuleren, maar als al met de bereiding van het eten is begonnen, zal de volledige prijs van het Item aan je in rekening worden gebracht, en als de bezorger al op weg is gegaan, zal ook de bezorging aan je in rekening worden gebracht.

Het Item en de Bezorging zullen in geval van een mislukte bezorging toch aan je in rekening worden gebracht, als je om enigerlei reden verantwoordelijk bent voor dat mislukken. Redenen waarom je verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het mislukken van een bezorging omvatten, maar zijn niet beperkt tot:  

●      Je bent niet aan de deur gekomen, je heeft de telefoon niet opgenomen toen de bezorger contact met je wilde opnemen met gebruikmaking van de contactgegevens die je aan ons heeft verstrekt en/of je hebt de telefoon opgenomen maar vervolgens niet binnen een redelijke tijd toegang verleend, en de bezorger kon geen veilige plek vinden waar hij het eten kon achterlaten.

●      De bezorger weigert het Item aan je te bezorgen overeenkomstig artikel 8 (Producten met een leeftijdsgrens).

7. Je rechten als er iets mis is met je items

Je hebt een wettelijk recht om goederen te ontvangen die voldoen aan hun beschrijving, die van bevredigende kwaliteit zijn en die voldoen aan de specifieke eisen die je aan ons kenbaar hebt gemaakt (en waarmee wij hebben ingestemd) voordat je je bestelling plaatste. Als je van mening bent dat de Items die aan je zijn bezorgd niet voldoen aan deze wettelijke rechten, verzoeken wij je dat aan ons te melden. We kunnen om een foto vragen waarop het probleem te zien is, als het een probleem is dat zichtbaar is bij beschouwing van de Items. Wij zullen een restitutie verstrekken of jouw account crediteren voor het betreffende deel van het Item, alsook voor de bezorging als de hele bestelling is beïnvloed, tenzij wij redelijke grond hebben om te menen dat het probleem ná de bezorging is veroorzaakt.

Voordat we je restitutie of de creditering van jouw account verwerken, kunnen wij relevante factoren meewegen, waaronder de gegevens van de bestelling, inclusief jouw accountgeschiedenis, wat er gebeurd is bij de bezorging en informatie van het Partner Restaurant.

8. Producten met een leeftijdsgrens 

Producten waarvoor een leeftijdsgrens geldt, mogen alleen worden verkocht en bezorgd aan personen van 18 jaar of ouder. Door een bestelling te plaatsen voor een product waarvoor een leeftijdsgrens geldt, bevestigt je dat je ten minste 18 jaar oud bent. Deliveroo hanteert een leeftijdscontrolebeleid waarbij klanten die producten bestellen waarvoor een leeftijdsgrens geldt, door de bezorger worden gevraagd aan te tonen dat ze 18 jaar of ouder zijn voordat de producten geleverd worden. De bezorger is gerechtigd een product waarvoor een leeftijdsgrens geldt niet te leveren op het moment een persoon geen geldig identiteitsbewijs met foto kan voorleggen waaruit blijkt dat hij/zij 18 jaar of ouder is. Het restaurant en de bezorger kunnen ook weigeren om alcohol te bezorgen aan een persoon die onder invloed van alcohol of drugs is of lijkt te zijn. Als bezorging van een product met een leeftijdsbeperking wordt geweigerd, kunnen het desbetreffende product en, indien geen andere producten geleverd zijn, de hiermee samenhangende bezorgkosten toch aan je in rekening worden gebracht.

9. Annulering

Je kunt een bestelling kosteloos annuleren op elk moment voordat het Restaurant Partner met de bereiding van het eten is begonnen (een "Bestelling in Uitvoering"). Als je een bestelling wilt annuleren voordat deze een Bestelling in Uitvoering wordt, verzoeken wij je onmiddellijk contact met ons op te nemen via onze App. Als het Partner Restaurant bevestigt dat de bestelling geen Bestelling in Uitvoering is, zullen wij je betaling restitueren (exclusief iedere korting of Voucher die op de bestelling werd toegepast - zie voor meer informatie de Voucher- en Accounttegoedvoorwaarden). Als je een bestelling annuleert nadat deze een Bestelling in Uitvoering is geworden, zal de volledige prijs van de Items aan je in rekening worden gebracht, en als de bezorger al op weg is gegaan zal ook de bezorging aan je in rekening worden gebracht.

Deliveroo en het Partner Restaurant kunnen je op elk moment melden dat een bestelling is geannuleerd. Er worden geen kosten aan je in rekening gebracht voor bestellingen die door ons of het Partner Restaurant worden geannuleerd, en wij zullen iedere betaling die al is gedaan aan je vergoeden binnen dezelfde termijn als je heeft gebruikt om je bestelling te betalen. We kunnen ook tegoed toepassen op jouw account als compensatie voor het ongemak.

10. Prijzen, betaling en aanbiedingen

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Je bevestigt dat je van onze Dienst gebruik maakt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Deliveroo kan van tijd tot tijd een dynamische prijsstelling hanteren, hetgeen betekent dat de prijzen van Items en bezorging kunnen worden gewijzigd terwijl je op de site bent. Prijzen kunnen ook op ieder moment worden gewijzigd naar goeddunken van de Partner Restaurants. Wij behouden ons het recht voor om Servicekosten, die kunnen worden gewijzigd, in rekening te brengen voor de verlening van onze Diensten. Je zult voor aankoop worden geïnformeerd over iedere toepasselijke Servicekosten en belasting, op de afrekenpagina van onze App. Prijswijzigingen zullen geen invloed hebben op bestaande bevestigde bestellingen, tenzij duidelijk een fout is gemaakt in de prijsberekening. Prijswijzigingen zullen ook geen invloed hebben op lopende bestellingen die in je mandje verschijnen, mits je de bestelling afrondt binnen 2 uur na het aanmaken van je mandje. Als je de bestelling niet binnen 2 uur afrondt, zullen de Items automatisch uit je mandje worden verwijderd en zal de gewijzigde prijs gelden. Als er duidelijk een fout is gemaakt in de prijsberekening, zullen we je dat zo snel mogelijk melden en zult je de keuze hebben tussen bevestiging van de bestelling voor de juiste prijs of kosteloze annulering van de bestelling met volledige restitutie van wat je al hebt betaald.  Wanneer Deliveroo of een Partner Restaurant een bezorging uitvoeren, kunnen wij of het Partner Restaurant je ook een bezorgvergoeding in rekening brengen. Deze zal aan je bekend worden gemaakt tijdens het bestelproces, voordat je je bestelling afrondt.

De totale prijs van je bestelling zal worden vermeld op de afrekenpagina van onze App, inclusief de prijzen van Items en Bezorging en toepasselijke Servicekosten en belastingen.

Betaling voor alle Items en bezorgingen kan worden gedaan op onze App met een creditcard of bankpas of een andere betaalmethode die door Deliveroo wordt aangeboden. Nadat je bestelling is bevestigd, zal je creditcard of bankpas worden geautoriseerd en het totaalbedrag worden klaargezet voor betaling. Betaling geschiedt rechtstreeks aan Deliveroo in haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van het Partner Restaurant. Betaling kan ook geschieden door gebruik te maken vouchers of accounttegoed. Gebruik daarvan is onderworpen aan de Voucher- en Accounttegoedvoorwaarden van Deliveroo.

Wij zijn gemachtigd door onze Partner Restaurants om betaling namens hen in ontvangst te nemen, en door de prijs van Items of bezorgkosten aan ons te betalen zult je volledig voldoen aan je verplichting om de prijs aan het Partner Restaurant te betalen. In sommige gevallen kunt je je betaling ook in contanten doen, rechtstreeks aan het Partner Restaurant door betaling aan de bezorger op het moment van bezorging.  Wanneer contante betaling mogelijk is, zal dit duidelijk worden gemaakt op onze App voordat je je bestelling plaatst.

Partner Restaurants doen soms speciale aanbiedingen via onze App. Deze zijn zichtbaar wanneer je het menu van het Partner Restaurant bekijkt. Deze aanbiedingen zijn naar goeddunken van de Partner Restaurants. Tenzij in de voorwaarden voor de aanbieding een vaste periode of minimumperiode wordt vermeld gedurende welke een aanbieding beschikbaar is, kan deze op ieder moment worden ingetrokken, tenzij je al een bestelling hebt geplaatst op basis van de aanbieding en wij de Bevestigingsmelding hebben gestuurd.

11. Fooien

Wanneer je een bestelling plaatst, hebt je de optie om naar eigen goeddunken een fooi te betalen aan Deliveroo, bovenop de prijs van de Items in je bestelling. jJ bezorger ontvangt 100% van iedere aldus door je betaalde fooi.

12. Onze verantwoordelijkheid voor schade die je lijdt

Wij zijn verantwoordelijk voor schade die je lijdt voor zover deze een voorzienbaar gevolg is van niet-nakoming van deze Voorwaarden door ons of het niet betrachten van redelijke zorgvuldigheid en professionaliteit door ons in verband met je gebruik van onze Dienst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die niet voorzienbaar is. Schade is "voorzienbaar" als evident is dat deze zich zal voordoen of als je ons heeft gemeld dat deze zich zou kunnen voordoen, bijv. als je ons heeft geïnformeerd, voordat je een bestelling plaatste, over bijzondere omstandigheden die schade als gevolg van onze niet-nakoming van deze Voorwaarden zou kunnen doen toenemen.

We sluiten onze verantwoordelijkheid jegens je voor schade niet uit en beperken deze niet, wanneer het onrechtmatig zou zijn om dat te doen. Hieronder valt verantwoordelijkheid voor overlijden of letsel veroorzaakt door het niet betrachten door ons of onze werknemers, agenten of onderaannemers van redelijke zorgvuldigheid en professionaliteit; voor bedrog of misleidende voorstelling van zaken; voor schending van je wettelijke rechten in verband met de Items, zoals samengevat in deel 7 hierboven; of voor gebrekkige Items krachtens artikel 7:17 BW. Onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid, zijn wij niet verantwoordelijk voor schade die je lijdt als gevolg van je eigen niet-nakoming van deze Voorwaarden, of als gevolg van fouten in hardware of software anders dan een fout in onze Apps.

13. Gegevensbescherming

Wij verwerken je persoonsgegevens overeenkomstig ons Privacy beleid, dat je hier kunt vinden.

14. Klachtafwikkeling

 1. Iedere klacht met betrekking tot de Partner Restaurants moet worden ingediend bij het Partner Restaurant. Wanneer je klachten hebt over de Bezorging of andere diensten verleend door Deliveroo, verzoeken we je om binnen één week contact met ons op te nemen via e-mail, telefonisch of via onze App. Wij zullen je klacht zo spoedig mogelijk behandelen en wij doen ons best je klacht binnen twee weken na ontvangst te behandelen.
 2. Op grond van Europese wetgeving moeten wij deze link naar het online geschillenbeslechting portal van de EU opnemen, maar we nemen niet deel aan geschillenbeslechting volgens deze procedure.

15. Overige bepalingen

Als wij of je een recht hebben om deze Voorwaarden in te roepen tegen de andere partij, zal dat recht niet verloren gaan wanneer de gerechtigde partij haar recht vertraagd inroept of ervan afziet haar recht in te roepen in een bepaald geval.  Als een rechter of andere autoriteit beslist dat een deel van deze Voorwaarden onwettig of ineffectief is, zullen de overige voorwaarden daardoor niet worden aangetast en van kracht blijven.

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als we wijzigingen doorvoeren die van invloed zijn op je rechten in verband met onze Dienst, zullen wij je daarover informeren. Wijzigingen in de Voorwaarden zullen niet van invloed zijn op door je geplaatste bestellingen wanneer wij de Bevestigingsmelding hebben gestuurd. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en je kunt een proces beginnen in verband met onze Dienst bij de Nederlandse rechtbank van je woonplaats.

Deliveroo Gebruiksvoorwaarden Voor De Website En App

1. Informatie Over Ons

Gebruiksvoorwaarden van Deliveroo Netherlands BV, gevestigd te Raamplein 1, Amsterdam, 1016 XK, The Netherlands (hierna: “Deliveroo”). Deliveroo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63605929 en heeft als BTW-nummer NL855310674B01. Welkom op onze website deliveroo.nl en in onze app die we beschikbaar stellen via de app store of anderszins (hierna: onze "Dienst"). Op deze pagina vindt u de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruikmaken (zowel als gast alsmede als geregistreerd gebruiker) van onze Dienst. We verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u gebruik gaat maken van onze Dienst. Door het gebruik van onze Dienst aanvaardt u de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden. Als u vragen heeft over onze voorwaarden, neem dan contact met ons op via klantenservice@deliveroo.nl voordat u van onze Dienst gebruik maakt.

2. Toegang Tot Onze Dienst En Account

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot onze Dienst zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te beperken of aan te passen. Wij zijn niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, onze Dienst niet beschikbaar is op een bepaald moment of voor een bepaalde periode. U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk behandelen van uw inloggegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Indien u zich zorgen maakt over uw inloggegevens of denkt dat er sprake is van misbruik, dan dient u contact op te nemen met klantenservice@deliveroo.nl. Wij behouden ons het recht voor om uw account op ieder moment te deactiveren.

3. Rechtmatig Gebruik

U mag onze Dienst alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U mag onze Dienst niet zodanig gebruiken dat toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving wordt geschonden of om materiaal dat niet voldoet aan de inhoud van onze normen genoemd in bepaling 5 te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken. Verder dient u zich geen ongeautoriseerde toegang te verschaffen tot (ieder onderdeel van) onze Dienst (apparatuur en netwerk daarbij inbegrepen) en onze Dienst in gevaar te brengen, te beschadigen of te ontregelen.

4. Interactieve functies

We kunnen u (al dan niet tijdelijk) bepaalde functies verschaffen die u de mogelijkheid geven om interactief te zijn op onze Dienst, zoals een chatroom. Over het algemeen beperken wij een door ons aangeboden interactieve dienst niet. Materiaal dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, zoals uiteengezet in bepalingen 5 en 6, kan echter worden verwijderd. Indien wordt besloten om een interactieve dienst te beperken, zal dit aan u worden gecommuniceerd voordat u gebruik maakt van de dienst. Wij streven ernaar om u dan een manier aan te bieden om contact op te nemen met de moderator indien problemen zich voordoen.

5. Normen Toevoegen Bijdragen Aan Dienst

Deze volgende normen gelden voor al het materiaal dat u toevoegt aan onze Dienst (hierna de "bijdragen") en voor de interactieve diensten die daaraan zijn verbonden. U dient te voldoen aan de letter en de strekking van de normen. De normen gelden voor elk deel van een bijdrage alsook voor het geheel. Bijdragen moeten concreet zijn (waar zij feiten bevatten), moeten oprecht zijn (waar zij meningen bevatten) en moeten voldoen aan het toepasselijke Nederlands recht en het recht van ieder land van waar zij zijn gepost. Niet toegestaan is:

 • lasterlijk, obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend materiaal, seksueel expliciet van aard of aanzettend tot geweld of tot discriminatie gebaseerd op ras, sekse, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • inbreuk op enig auteursrecht, gegevensrecht of handels- en/of beeldmerk;
 • misleiding of strijd met enige wettelijke verplichting tegenover een derde persoon (waaronder begrepen een contractuele verplichting), of het bevorderen van illegale activiteiten;
 • bedreiging, misbruik of een schending van de privacy van een ander, het veroorzaken van ergernis, ongemak of onnodige onrust, treiteren, overstuur maken, verlegen maken, verontrusten of irriteren;
 • imiteren, plaatsen onder een valse identiteit of in strijd met de waarheid de indruk geven dat materiaal door ons is geplaatst of
 • een onrechtmatige daad bevorderen, bepleiten of daaraan meewerken zoals (bij voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik.

6. Verwijdering en ontzegging

Het niet voldoen aan bepaling 3 (rechtmatig gebruik) en/of 5 (normen toevoegen materiaal) van deze gebruiksvoorwaarden geeft Deliveroo het recht de volgende acties te ondernemen, onverminderd het recht van Deliveroo op vergoeding van schade:

 • het geven van een waarschuwing;
 • een onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van de Bijdragen die door u zijn geüpload naar onze Dienst;
 • een onmiddellijke, tijdelijke of permanente ontzegging van onze Dienst;
 • het initiëren van een juridische procedure, waaronder een claim tot vergoeding van alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot: redelijke administratieve en juridische kosten) voortvloeiende uit de inbreuk;het initiëren van een juridische procedure, waaronder een claim tot vergoeding van alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot: redelijke administratieve en juridische kosten) voortvloeiende uit de inbreuk;
 • het openbaar maken van deze informatie aan de daartoe bevoegde instanties, voor zover wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten.

De in deze bepaling genoemde acties zijn niet limitatief; wij behouden ons het recht voor om iedere andere actie te ondernemen die wij gepast achten.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van onze Dienst en het materiaal dat daarop is gepubliceerd (exclusief uw Bijdragen) blijven berusten bij Deliveroo of bij de derde van wie Deliveroo toestemming heeft gekregen om het materiaal te gebruiken. Het staat u niet vrij enige inhoud van onze Dienst en het materiaal te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, posten, broadcasten, verzenden, ter beschikking te stellen aan het publiek, of anderszins te gebruiken, tenzij dit persoonlijk, niet-commercieel gebruik betreft.

8. Bijdragen Van Derden

De Bijdragen van derden die op onze Dienst worden geplaatst, zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als advies waarop vertrouwd kan worden. Deliveroo is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van deze Bijdragen, noch voor de gevolgen hiervan voor enige gebruiker van onze Dienst, of een ander die van deze Bijdragen op de hoogte is geraakt.

9. Bijwerken Dienst

We streven ernaar onze Dienst regelmatig bij te werken en behouden ons het recht voor om de inhoud daarvan op ieder moment aan te passen. Indien nodig, kunnen we onze Dienst tijdelijk buiten werking stellen of definitief sluiten. Het materiaal op onze Dienst kan op een gegeven moment verouderd zijn. Wij streven ernaar het materiaal up-to-date te houden en eventuele onjuistheden te corrigeren, maar zijn hiertoe niet verplicht.

10. Aansprakelijkheid

Voor zover de wet het toestaat, biedt Deliveroo de Dienst aan in de staat waarin het verkeert en voor zover beschikbaar. Wij bieden geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud, de Bijdragen van derden of de beschikbaarheid van onze Dienst en garanderen niet dat de Dienst actueel of foutloos is of dat defecten zullen worden herstelt. Deliveroo zal niet aansprakelijk zijn voor schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Deliveroo in welk geval Deliveroo uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

11. Informatie over gebruik van onze dienst

Door het gebruiken van onze Dienst wordt er bepaalde informatie over u verzameld. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar ons Privacybeleid op https://deliveroo.nl/privacy.

12. Licentie

Voor de Bijdragen die u heeft geplaatst op de Dienst verleent u aan Deliveroo een onbeperkte en kosteloze licentie om deze Bijdragen te gebruiken. Hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken. Verder staat u ervoor in dat de Bijdragen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat u gerechtigd bent de Bijdragen op de Dienst te plaatsen. Deliveroo wordt door u volledig gevrijwaard tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden terzake.

13. Links naar andere websites

In de Dienst kunnen links opgenomen zijn die verwijzen naar andere sites en/of diensten van derden partijen. Deze links zijn slechts bedoeld ter informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of kwaliteit van de diensten en wij zijn daarvoor niet aansprakelijk, noch voor schade die kan voortvloeien uit uw gebruik hiervan.

14. Wijzigen Voorwaarden

Deliveroo behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een bijgewerkte versie van de gebruiksvoorwaarden in de Dienst te plaatsen. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

15. Toepasselijk Recht

Op deze gebruiksvoorwaarden en de geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

Deliveroo - Algemene voorwaarden voor Afhaalbestellingen

In deze sectie (en in de documenten waarnaar hier wordt verwezen) vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u enige maaltijd van een menu besteld op onze website deliveroo.nl of in onze app die we beschikbaar stellen via de app store of anderszins (elk: onze “Dienst”), welke maaltijd vervolgens door u wordt afgehaald bij het relevante restaurant (elk een: “Afhaalbestelling”).

We verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u een Afhaalbestelling plaatst. Door het gebruik van onze Dienst en het plaatsen van een Afhaalbestelling aanvaardt u deze algemene voorwaarden voor Afhaalbestellingen en onze gebruiksvoorwaarden. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden voor Afhaalbestellingen, neem dan contact met ons op via klantenservice@deliveroo.nl voordat u een Afhaalbestelling plaatst.

 1           Informatie Over Ons

Algemene Voorwaarden voor Afhaalbestellingen van Deliveroo Netherlands BV, gevestigd te Keizersgracht 562, Amsterdam, 1017EM, The Netherlands (“Deliveroo”). Deliveroo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63605929 en heeft als BTW-nummer NL855310674B01.

 2           Doel

Het doel van onze Dienst is om u op een eenvoudige en handige wijze te koppelen aan de restaurants waarmee wij samenwerken ("Partner Restaurants") om hun menu's weer te geven, en om u in de gelegenheid te stellen om Afhaalbestellingen te plaatsen. In het kader van dergelijke Afhaalbestellingen treedt Deliveroo op als agent namens de Partner Restaurants. Zodra u een Afhaalbestelling hebt geplaatst bent u verplicht om uw maaltijd rechtstreeks bij het Partner Restaurant op te halen op de locatie die in onze Dienst wordt vermeld (“Afhaallocatie”).

 3           Beschikbaarheid Van De Dienst

Deliveroo’s Dienst is beschikbaar voor onze Partner Restaurants in onder meer Amsterdam, Den Haag, Utrecht en ook elders in Nederland. U hebt de mogelijkheid om Afhaalbestellingen te plaatsen bij diverse Partner Restaurants binnen een bepaald gebied gebaseerd op de afstand tussen de Partner Restaurants en uw huidige locatie zoals doorgegeven aan onze Dienst. De tijden waarop kan worden besteld, zijn afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de beschikbaarheid van onze Partner Restaurants. Indien u een Afhaalbestelling plaatst buiten de bezorgtijden van het Partner Restaurant, krijgt u een melding dat online bestellen niet mogelijk is. Om maaltijden te bestellen klikt u eerst op de betreffende link om het menu te zien, en daarna op het menu van uw keuze. Vervolgens krijgt u de optie om te bestellen bij het Partner Restaurant van uw keuze.

 4           Bestelling En Kwaliteit

Als u een Afhaalbestelling plaatst via onze Dienst, dan zal de Afhaalbestelling worden verzonden aan het Partner Restaurant voor acceptatie. De Afhaalbestelling mag te allen tijde worden geweigerd door het Partner Restaurant. Onze Partner Restaurants mogen uw Afhaalbestelling bijvoorbeeld weigeren als ze het te druk hebben of als de door u bestelde maaltijd tijdelijk niet beschikbaar is. Op het moment dat het Partner Restaurant uw Afhaalbestelling aanvaardt, zullen wij u namens het betreffende Partner Restaurant een mail sturen waarin we u bedanken voor uw Afhaalbestelling en bevestigen dat uw Afhaalbestelling is ontvangen en aanvaard door het Partner Restaurant (de "Bevestigingsmail"). Indien u een Afhaalbestelling bij ons plaatst, handelt u in eigen naam en voor eigen rekening en niet namens enig ander persoon. Door het verzenden van de Bevestigingsmail komt de overeenkomst tussen u en het Partner Restaurant tot stand. Hierbij is het van belang dat u een correct e-mailadres opgeeft. Het door u opgegeven e-mail adres wordt gebruikt om met u te communiceren over uw Afhaalbestelling. Wanneer u een Afhaalbestelling plaatst, welke door het Partner Restaurant is geaccepteerd, dan zal het Partner Restaurant u informeren over het tijdstip waarop de maaltijd naar verwachting gereed is om te worden afgehaald (“Beoogde Ophaaltijd”). De Beoogde Ophaaltijd wordt niet door ons of onze Partner Restaurants gegarandeerd. U bent verplicht om uw maaltijd rechtstreeks bij het Partner Restaurant op de Afhaallocatie af te halen. U dient om of vlak voor de Beoogde Ophaaltijd bij het Partner Restaurant aanwezig te zijn om uw maaltijd af te halen. Wanneer u uw maaltijd niet binnen 60 minuten na de Beoogde Ophaaltijd afhaalt, dan mag het Partner Restaurant uw maaltijd weggooien. Indien u de maaltijd niet bij het Partner Restaurant afhaalt, dan worden de kosten voor de maaltijd wel bij u in rekening gebracht. Ondanks onze inspanningen en de inspanning van onze Partner Restaurants kan het voorkomen dat uw maaltijd niet gereed is op de Beoogde Ophaaltijd. Indien uw maaltijd langer dan 15 minuten na de Beoogde Ophaaltijd nog niet gereed is, dan zullen wij samen met u op zoek gaan naar een oplossing. Dit geldt niet indien de vertraging door u is veroorzaakt (bijvoorbeeld omdat u de Afhaalbestelling nadat deze was bevestigd heeft gewijzigd). Deliveroo streeft naar een hoge kwaliteit van dienstverlening. Wij controleren onze Partner Restaurants nauwkeurig en het is belangrijk dat zij voldoen aan onze standaarden en reputatie. Indien u een klacht heeft met betrekking tot één van onze Partner Restaurants of over de maaltijden, dan kunt u telefonisch, per e-mail of via de Dienst contact met ons opnemen. Indien u een klacht heeft en u bevindt zich nog op de Afhaallocatie, dan verzoeken wij u dit probleem rechtstreeks met het Partner Restaurant te bespreken. Neem contact met ons op het moment dat u de klacht ontdekt nadat u de Afhaallocatie al heeft verlaten of indien het Partner Restaurant het probleem in eerste instantie niet kan oplossen.

 5           Maaltijden En Allergie

Alle maaltijden worden door het Partner Restaurant via de Dienst aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een bepaalde maaltijd niet beschikbaar is, kan het Partner Restaurant een alternatief aanbieden. U bent uiteraard niet verplicht dit alternatief te aanvaarden. Onze Partner Restaurants kunnen bij het vervaardigen van maaltijden bepaalde voedingsmiddelen gebruiken waarvoor u allergisch kan zijn, zoals noten of gluten. Mocht u allergisch zijn voor enig voedingsmiddel, neem dan contact op met het Partner Restaurant vóórdat u een Afhaalbestelling plaatst. Deliveroo kan niet garanderen dat iedere maaltijd van een Partner Restaurant vrij is van allergenen en/of geschikt is voor vegetariërs/veganisten. Deliveroo sluit elke aansprakelijk daarvoor uitdrukkelijk uit.

 6           Verkoop Van Alcohol

Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen ouder dan 18 jaar. Deliveroo hanteert het beleid dat bij twijfel naar uw identiteitsbewijs zal worden gevraagd zodat u kunt aantonen dat u 18 jaar of ouder bent. Het Partner Restaurant mag het verstrekken van alcohol weigeren aan degene die zich onvoldoende kan legitimeren of onder invloed is van alcohol of drugs. Indien het Partner Restaurant weigert een alcoholhoudende drank aan u te verkopen en het Partner Restaurant aan Deliveroo bevestigt dat de alcoholhoudende drank niet aan u is verstrekt, dan zal Deliveroo het bedrag dat voor de alcoholhoudende drank is betaald terugbetalen op de kaart waarmee u voor uw Afhaalbestelling heeft betaald. Het Partner Restaurant zal de terugbetaling verwerken indien u de Afhaalbestelling rechtstreeks contant aan het Partner Restaurant heeft betaald.

 7           Annulering

U heeft het recht om de Afhaalbestelling binnen een redelijke tijd en voordat het Partner Restaurant is begonnen met het klaarmaken van de Afhaalbestelling, te annuleren. Voor het annuleren van een Afhaalbestelling dient u contact op te nemen met het Partner Restaurant. Bij een Afhaalbestelling die is geannuleerd nadat het Partner Restaurant is begonnen met het klaarmaken van de Afhaalbestelling, komen de kosten van de Afhaalbestelling voor uw rekening. Deliveroo en het Partner Restaurant behouden zich te allen tijde het recht voor om een Afhaalbestelling te annuleren. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De Afhaalbestellingen die in overeenstemming met deze bepaling zijn geannuleerd, zullen niet in rekening worden gebracht. Een betaling gedaan voorafgaand aan deze annulering zal door Deliveroo of een Partner Restaurant worden geretourneerd via dezelfde betalingswijze als door u gebruikt bij de Afhaalbestelling. Indien het bedrag door Deliveroo of een Partner Restaurant op een andere wijze zal worden geretourneerd, zal eerst contact met u worden opgenomen.

 8           Prijs En Betaling

De prijs van een maaltijd zal via onze Dienst worden gecommuniceerd. Prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen van de menu’s variëren en kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De wijzigingen hebben geen invloed op Afhaalbestellingen waarvoor u een Bevestigingsmail hebt ontvangen, tenzij sprake is van een duidelijke fout in de prijs, waarvan wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. U heeft de mogelijkheid om de Afhaalbestelling, direct nadat we u van deze fout op de hoogte hebben gebracht, te annuleren.

Ondanks onze inspanningen zullen sommige maaltijden mogelijk incorrect geprijsd zijn op onze Dienst. Het betreffende Partner Restaurant zal de prijzen als onderdeel van het bestelproces verifiëren. Wij zijn door onze Partner Restaurants gemachtigd de betalingen namens hen in ontvangst te nemen. Iedere betaling aan Deliveroo voor een maaltijd ontslaat u van uw verplichtingen om dit bedrag aan het Partner Restaurant te betalen. Betaling van maaltijden kunnen via onze Dienst worden gedaan door middel van creditcard of bankpas. Bevestiging van de Afhaalbestelling betekent dat uw creditcard of bankpas is geautoriseerd en dat het bedrag klaarstaat voor betaling. De betaling wordt rechtstreeks aan Deliveroo gedaan die daarbij uitsluitend optreedt namens het betreffende Partner Restaurant. In sommige gevallen is het ook mogelijk om uw Afhaalbestelling bij het afhalen rechtstreeks contant te betalen aan het Partner Restaurant. Als contante betaling van uw Afhaalbestelling mogelijk is, dan zal dat worden aangegeven op de Dienst voorafgaand aan het plaatsen van de Afhaalbestelling. In alle andere gevallen moet de betaling voor de Afhaalbestelling worden gedaan in onze Dienst door middel van creditcard of bankpas.

Tenzij het is toegestaan om het Partner Restaurant rechtstreeks contant te betalen (in welk geval de betaling van de Afhaalbestelling zal plaatsvinden op het moment van afhalen), is het niet vereist om verdere betalingen te verrichten aan het Partner Restaurant bij het afhalen van de Afhaalbestelling. In het onwaarschijnlijke geval dat een Partner Restaurant u op het moment van afhalen om aanvullende betalingen vraagt, dan raden wij u aan in deze aanvullende betalingen niet te verrichten en onmiddellijk contact met ons op te nemen via de Dienst. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige betalingen die u bij het afhalen van de Afhaalbestelling aan het Partner Restaurant verricht.

 9           Aansprakelijkheid

Voor zover de wet het toestaat, biedt Deliveroo de Dienst aan in de staat waarin het zich verkeert (“as is”) en voor zover beschikbaar. Wij bieden geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van onze Dienst, en garanderen niet dat deze actueel of foutloos is of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. De aansprakelijkheid van Deliveroo en onze Partner Restaurants ten aanzien van schade, is gezamenlijk beperkt tot de prijs van de maaltijden die u betaald heeft. Op het moment dat een Afhaalbestelling niet overeenkomt met hetgeen u besteld heeft of indien de Afhaalbestelling anderszins ondeugdelijk is, heeft u recht op vergoeding van de volledige prijs die u betaald. Alle overige aansprakelijkheid van Deliveroo en het Partner Restaurant is uitgesloten, behoudens (i) schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Deliveroo of het Partner Restaurant, (ii) schade verband houdend met lichamelijk letsel of materiele schade, beide voor zover veroorzaakt door handelen of nalaten van Deliveroo of het Partner Restaurant, (iii) overige schade waarvan de aansprakelijkheid van Deliveroo of het Partner Restaurant op grond van de wet niet kan worden uitgesloten of beperkt.

10           Overmacht

Deliveroo en/of een Partner Restaurant is niet aansprakelijk voor niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting uit deze algemene voorwaarden voor Afhaalbestellingen indien dit wordt veroorzaakt door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten de macht van Deliveroo en/of een Partner Restaurant ligt. Zulke oorzaken omvatten maar zijn niet beperkt tot stroomuitval, uitval van internet, staking, oproer, brand, storm, aardbeving, terrorisme, oorlogshandelingen, noodtoestand of gelijksoortige omstandigheden.

11           Gegevensbescherming

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid dat u hier kunt raadplegen.

12           Geen Agent

Niets in deze overeenkomst strekt ertoe om Deliveroo als uw agent te laten optreden of Deliveroo namens u verplichtingen aan te laten gaan.

13           Nietige/Vernietigbare Bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor Afhaalbestellingen nietig of vernietigbaar is, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

14           Volledige Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden voor Afhaalbestellingen omvatten de gehele overeenkomst tussen partijen over dit onderwerp en vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen partijen aangaande dit onderwerp.

15           Wijzigen Voorwaarden

Deliveroo behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden voor Afhaalbestellingen van tijd tot tijd te wijzigen door een bijgewerkte versie van de algemene voorwaarden voor Afhaalbestellingen in de Dienst te plaatsen. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

16           Toepasselijk Recht

Op deze algemene voorwaarden en de geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

Deliveroo Voucher- en Tegoedvoorwaarden

1. Inleiding

Deliveroo maakt van tijd tot tijd beschikbaar: (i) Vouchers (voor promotionele doeleinden verstrekte tegoeden die door ons of door Partner Restaurants kunnen worden aangeboden op onze Site) en (ii) Tegoed (tegoed dat naar goeddunken van Deliveroo op de account van een klant kan worden toegepast). Vouchers en tegoeden functioneren beide als besteltegoed toegepast op de Deliveroo account van een klant en zijn inwisselbaar (op voorwaarden, zoals hieronder uiteengezet) tegen de kosten van Items. Vouchers en tegoeden worden in deze voorwaarden (de tegoedvoorwaarden) gezamenlijk aangeduid als tegoed.

Deze tegoedvoorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van tegoeden om te betalen voor Items met gebruikmaking van de Deliveroo Dienst. Deze tegoedvoorwaarden zijn van toepassing tezamen met de Deliveroo Dienstvoorwaarden, die van toepassing blijven tenzij ze in strijd zijn met deze tegoedvoorwaarden, in welk geval deze tegoedvoorwaarden prevaleren. Met een hoofdletter geschreven woorden in deze tegoedvoorwaarden hebben dezelfde betekenissen als in onze Dienstvoorwaarden, tenzij ze in deze tegoedvoorwaarden worden gedefinieerd.

Je kunt een voucher verzliveren op je account door (i) de Vouchercode (indien aanwezig) in te voeren op het moment waarop je een bestelling plaatst, of door (ii) de Vouchercode toe te voegen die wij aan jou beschikbaar maken in het onderdeel "Account tegoed" van je accountpagina. Tenzij anders vermeld, blijft een op je account toegepaste voucher staan totdat deze is "ingewisseld" voor een daarvoor in aanmerking komende bestelling, of verloopt (waarbij de eerste gebeurtenis geldt). Accounttegoeden zijn tegoeden die wij zelf op je account toepassen. In beide gevallen geldt dat wanneer een Tegoed is toegepast op je account, het bedrag van het Tegoed op je account blijft staan totdat het is ingewisseld als betaling voor Items, tenzij het verloren is gegaan, of, in het geval van Vouchers, het verloopt in overeenstemming met de voorwaarden van het betreffende Voucher. De redenen waarom tegoeden verloren kunnen gaan of Vouchers kunnen vervallen, worden uiteengezet in deze Tegoedvoorwaarden.Alle kortingen, vouchers of kortingscodes (hierna: “Korting” of “Kortingen”) zijn alleen van toepassing op de eerste bestelling van een nieuwe klant van Deliveroo, tenzij anders vermeld.

2. Voorwaarden die alleen van toepassing zijn op Vouchers

Vouchers aangeboden in een bepaald land en een bepaalde valuta kunnen onderworpen zijn aan geografische beperkingen die inhouden dat ze niet in een ander land of een andere valuta kunnen worden gebruikt. Vouchers worden meestal aangeboden onder voorwaarden, zoals een beperkte geldigheidsduur, geografische grenzen, beperkingen tot bepaalde categorieën klanten (bijv. nieuwe klanten), of alleen voor gebruik bij een bepaald Partner Restaurant of voor een bepaald Item op het menu. Als voorwaarden van toepassing zijn zullen deze worden vermeld wanneer wij de Voucher aanbieden.

Sommige Vouchers zijn alleen beschikbaar voor nieuwe Deliveroo-klanten (“Nieuwe Klant Vouchers"). Dat betekent dat de Voucher automatisch wordt toegepast (onder eventuele andere toepasselijke voorwaarden) wanneer de Klant een nieuwe Deliveroo Account registreert en wordt ingewisseld wanneer de Klant zijn eerste daarvoor in aanmerking komende bestelling plaatst. Deliveroo behoudt zich het recht voor om te weigeren een Nieuwe Klant Voucher toe te passen en/of jou toe te staan een Nieuwe Klant Voucher in te wisselen als je een nieuwe account registreert met gebruikmaking van creditcardgegevens of een bezorgnaam en -adres die al in ons systeem zitten.

Gebruik van een Voucher ter betaling of gedeeltelijke betaling kan ook onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden die alleen op het betreffende Voucher van toepassing zijn, zoals een specifieke minimum bestelwaarde of beperking van de inwisselbaarheid van de betreffende Voucher tot specifieke Partner Restaurants of specifieke Items. Als de geplaatste bestelling niet aan de toepasselijke voorwaarden voldoet, kan het Tegoed niet worden ingewisseld tegen die bestelling. Op de betaalpagina op onze website waar je jouw bestelling voor Items bevestigd worden de totale waarde van de bestelling en het eventueel toepasselijke Voucher getoond. Als er Vouchertegoed op je account staat dat niet geldt voor jouw bestelling, zal het niet worden getoond op de betaalpagina. Op dat moment heb je de keuze om op een andere manier te betalen of de bestelling te annuleren.

Tenzij we je anders melden, moeten alle Vouchers worden ingewisseld binnen één kalendermaand na de datum waarop ze worden toegepast.

Er kan slechts één Voucher per bestelling worden ingewisseld. Elke Voucher kan slechts eenmaal per klant worden gebruikt. Als je meer dan één in aanmerking komende Voucher hebt toegepast op je account wanneer je een bestelling plaatst, worden de Vouchers ingewisseld in de volgorde van hun vervaldata, waarbij de Voucher die het eerst vervalt het eerst wordt ingewisseld.

Vouchers kunnen niet worden ingewisseld in combinatie met een andere Deliveroo-aanbieding.

Als je een bestelling annuleert waarbij je een Voucher hebt gebruikt, zal het Voucher-tegoed worden hersteld op de account en kan de Voucher opnieuw worden gebruikt.

3. Voorwaarden die van toepassing zijn op Vouchers en Account Tegoed

Bestellingen van Items zijn in het algemeen onderworpen aan minimumbestelwaarden die gelden ongeacht of de betaling geheel of gedeeltelijk door middel van een Tegoed wordt gedaan.

Tegoed kan niet worden ingewisseld voor geld of andere alternatieven en hebben geen geldwaarde.

Een poging om onze Site en onze aanbiedingen van Tegoeden te manipuleren door middel van bulk-invoer via derden of syndicaten, macro’s, scripts, bruut geweld, verhulling van identiteit door het manipuleren van IP-adressen, het gebruiken van andere dan de eigen identiteit of een andere geautomatiseerde methode (waaronder systemen die kunnen worden geprogrammeerd om in te voeren), maakt de bestelling en het desbetreffende Tegoed ongeldig. Deliveroo heeft het recht om alle redelijke maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige inwisseling van Tegoed, inclusief het verlangen van redelijke aanvullende verificatie en sluiting van de accounts van klanten van wie zij redelijkerwijs meent dat ze dergelijke handelingen hebben verricht.

Deliveroo Gift Card Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 5 april 2021

Op deze pagina staan de voorwaarden die van toepassing zijn op Gift Cards geleverd door Deliveroo Netherlands BV (Deliveroo), een in Nederland geregistreerd bedrijf met registratienummer 63605929. Ons geregistreerd adres is Raamplein 1, 1016 XK, Amsterdam, Nederland. 

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een Gift Card op onze Service koopt of gebruikt. Door een Gift Card te kopen of te gebruiken, bevestigt u dat u deze voorwaarden accepteert. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te controleren. 

Alle Gift Cards worden uitgegeven en uitgevoerd door Deliveroo. Directe verkoop aan consumenten op deliverooeu.launchgiftcards.com wordt beheerd door Launch Gift Cards, Inc (LGC). LGC is gevestigd in Delaware, met een kantoor in 16501 Ventura Blvd Suite 410 Encino, CA 9143. Deliveroo kan naar eigen goeddunken ook samenwerken met andere externe wederverkopers. 

Deze Gift Card voorwaarden en alle contractuele of buitencontractuele geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. De arrondissementsrechtbanken in Amsterdam, Nederland zijn exclusief bevoegd, tenzij een andere rechter bevoegd is op grond van dwingend recht.

Deze voorwaarden bestaan uit twee delen:

 1. Voorwaarden voor de aankoop van Gift Cards
 2. Voorwaarden voor het gebruik van Gift Cards

Voorwaarden voor de aankoop van Gift Cards

1. Wie kan Gift Cards kopen?

Als u een persoon of bedrijf bent dat in Nederland is geregistreerd, dan komt u in aanmerking om een bestelling te plaatsen voor de aankoop van Deliveroo Gift Cards (Bestelling). Voor bestellingen kan een minimale en/of maximale orderwaarde gelden.  Deliveroo kan een Bestelling naar eigen goeddunken weigeren, onder andere als Deliveroo van mening is dat een Bestelling geen echte aankoop is.

2. Betalingen 

De betaling van uw Bestelling dient te geschieden via creditcard, betaalkaart of bankpas of, indien beschikbaar, via een bankoverschrijving op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst. Voor uw aankoop van Gift Cards kunnen servicekosten in rekening worden gebracht. 

Bij wijze van uitzondering kunnen wij betalingen achteraf accepteren. Dit is altijd afhankelijk van onze schriftelijke goedkeuring en kan afhankelijk zijn van een kredietcontrole. Indien wij deze goedkeuring geven, dan dient de betaling binnen 14 dagen na het plaatsen van de Bestelling te geschieden.

3. Levering van Gift Cards 

Deliveroo is niet verplicht om Gift Cards uit te geven totdat de volledige betaling voor uw Bestelling is ontvangen. Het eigendomsrecht van een Gift Card gaat op het moment van volledige betaling op u over.

Alle digitale Gift Cards worden u per e-mail toegestuurd en alle fysieke Gift Cards worden u per post toegestuurd. Het risico van een Gift Card gaat op het moment van aflevering op u over. Als er problemen zijn met uw Bestelling, dan dient u Deliveroo binnen 72 uur na levering op de hoogte te brengen. 

4. Restituties

Aankopen van Gift Cards door bedrijven worden niet gerestitueerd. Voor aankopen van Gift Cards door consumenten geldt een terugbetalingstermijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst, zolang u uw Gift Card niet heeft gebruikt. Indien u uw Gift Card reeds heeft gebruikt, komt deze niet langer in aanmerking voor terugbetaling. Neem contact op met het LGC-supportteam op deliverooeu@launchgiftcards.com voor uw terugbetaling. Bij terugbetaling worden de Gift Cards geannuleerd en wordt de Gift Card ongeldig.

Deliveroo behoudt zich het recht voor om Gift Cards niet te accepteren, in welk geval de koper zal worden terugbetaald. 

5. Annulering

In het geval dat, met betrekking tot zakelijke kopers,: 

 • u een vrijwillige regeling met uw schuldeisers treft, onder toezicht wordt gesteld of onderworpen wordt aan een vereffenings- of liquidatiebevel; 
 • een curator of administratieve bewindvoerder wordt aangesteld over uw vermogen; 
 • u de betalingen opschort, de betalingen dreigt op te schorten of dreigt uw activiteiten stop te zetten; of 
 • Deliveroo redelijkerwijs van mening is dat een van de bovenstaande gebeurtenissen dreigen plaats te vinden, 

dan kan Deliveroo haar contracten met u opzeggen, verdere Gift Card Bestellingen opschorten en niet-betaalde Gift Cards inactiveren, zonder daardoor jegens u aansprakelijk te zijn. 

6. Beperking van de aansprakelijkheid

Deliveroo is nimmer aansprakelijk (ongeacht de rechtsgrond, en ook niet op grond van nalatigheid), met betrekking tot Orders van bedrijven, in verband met deze voorwaarden. Alle aansprakelijkheid, inclusief maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor:

 • enige economische verliezen (waaronder, maar niet beperkt tot, derving van inkomsten, winst, contracten, activiteiten of verwachte besparingen); 
 • enig verlies van goodwill of aantasting van de reputatie; of
 • enige vermogensschade of ander nadeel,

door u geleden of opgelopen door of in verband met het verstrekken van Gift Cards of onder deze voorwaarden is hierbij uitgesloten. In het geval dat een Gift Card niet werkt, heeft u slechts recht op en zijn wij slechts aansprakelijk voor, de vervanging van de Gift Card.

Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze (a) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of fraude, (b) voor opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de bestuurders en/of managers van Deliveroo, of (c) indien onze aansprakelijkheid anderszins op grond van de toepasselijke wet niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7. Gebruik van het Deliveroo Merk 

U mag geen gebruik maken van een handelsmerk, logo, dienstmerk, benaming, productafbeelding of enige andere handelsnaam van Deliveroo of rechten op ontwerpen- en vormgeving van Deliveroo (Deliveroo Merk) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen deze toestemming te allen tijde intrekken door u daarvan op de hoogte te stellen.

8. Privacybeleid

Deliveroo's privacybeleid (beschikbaar op https://deliveroo.nl/nl/privacy) legt uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen of gebruiken.

9. Algemeen

In aanvulling op deze voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden van Deliveroo, te vinden op www.deliveroo.nl/nl/legal, van toepassing op uw aankoop van Gift Cards.

Een persoon die geen partij is bij deze voorwaarden kan geen van deze voorwaarden afdwingen of er voordeel uit halen.

Deliveroo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te voorkomen dat derden haar Gift Cards verspreiden, doorverkopen of hiermee adverteren.

10. Contact

Neem contact op met klantenservice@deliveroo.nl of met het ondersteuningsteam van LGC op deliverooeu@launchgiftcards.com voor meer informatie, of als u vragen hebt. 

Voorwaarden voor het gebruik van Gift Cards

1. Waarvoor kunnen Gift Cards worden gebruikt?

Deliveroo Gift Cards kunnen alleen worden ingewisseld voor de aankoop van menu-items via www.deliveroo.nl of via de Deliveroo Nederland app. 

Gift Cards kunnen niet worden: 

 • bijgevuld of herladen 
 • ingewisseld naast promotiecodes of promotiebonnen
 • gebruikt om abonnementen te betalen (bijv. voor Deliveroo Plus) of om Deliveroo Gift Cards te kopen
 • ingewisseld voor contant geld
 • doorverkocht of overgedragen voor waarde
 • overgemaakt naar een andere Deliveroo-rekening, op het moment dat deze is verzilverd.

2. Wanneer vervalt mijn Gift Card?

Uw Gift Card vervalt op de datum die is vermeld in de e-mail waarin de Gift Card door ons is verstrekt. Indien er geen vervaldatum is vermeld (of de vermelde datum in de e-mail minder is dan 24 maanden na de datum waarop uw Gift Card is aangeschaft), dan vervallen de Gift Cards 24 maanden na de datum waarop de Gift Card is aangeschaft. U kunt geen gebruik meer maken van een Gift Card die niet voor deze vervaldatum is ingewisseld.

Zodra u uw Gift Card inwisselt, dan moet u dat tegoed vóór de vervaldatum van de Gift Card gebruiken. Het tegoed dat op de vervaldatum niet is uitgegeven, wordt geannuleerd en is niet meer beschikbaar op uw Deliveroo account. 

3. Hoe kan ik mijn Gift Card inwisselen?

Om uw Gift Card in te wisselen, voert u bij het afrekenen de unieke code op de Gift Card in. Vervolgens wordt uw Deliveroo account gecrediteerd met het bedrag dat op uw Gift Card is geladen. Eenmaal gecrediteerd op een Deliveroo account zijn de Gift Cards niet terug te betalen en niet overdraagbaar. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om pas met de houder van het Deliveroo account te spreken over de Gift Card nadat deze is ingewisseld.

4. Wat gebeurt er als mijn Bestelling meer of minder kost dan mijn Gift Card saldo?

Als uw aankoop uw totale tegoed overschrijdt, dan moet de rest van uw Bestelling worden betaald met een andere betalingsmethode die op grond van onze algemene voorwaarden wordt aanvaard (zie www.deliveroo.nl/nl/legal). Krediet kan niet worden gebruikt in combinatie met contant geld. 

Als uw aankoop minder is dan uw totale tegoed, dan blijft het saldo van uw tegoed beschikbaar op uw rekening voor toekomstige aankopen. Om uw tegoedsaldo te bekijken, gaat u naar uw Deliveroo-account.

5. Wat gebeurt er met mijn tegoed als mijn Bestelling wordt geannuleerd?

Als u uw tegoed (geheel of gedeeltelijk) gebruikt om uw Bestelling bij Deliveroo te betalen en uw Bestelling wordt geannuleerd of u hebt recht op een terugbetaling, dan wordt uw terugbetaling in dezelfde vorm als de oorspronkelijke betaling aan u verstrekt (d.w.z. als een tegoed). Er zal geen geld worden verstrekt voor geretourneerde of geannuleerde Bestellingen die door middel van tegoed zijn verricht.

6. Wat gebeurt er als mijn Gift Card verloren gaat, gestolen wordt of vernietigd wordt?

Zorgt u alstublieft goed voor uw Gift Card. Deliveroo is niet verantwoordelijk als een Gift Card word verloren, gestolen, beschadigd, vernield of gebruikt zonder uw toestemming en als dit gebeurt wordt uw Gift Card niet vervangen.

7. Fraude en misbruik

Deliveroo is niet verantwoordelijk voor Gift Cards die door een onbevoegde derde worden verkocht of verspreid.

Indien een Gift Card wordt misbruikt, of een Gift Card waarvan wij weten of vermoeden dat deze op frauduleuze wijze is verkregen, wordt ingewisseld en/of gebruikt om aankopen te doen op onze service, dan kan Deliveroo:

 • het betrokken klantenaccount opschorten of sluiten. Elk krediet dat nog op de betrokken klantenrekening staat, wordt geannuleerd en is niet terugbetaalbaar;
 • Gift Cards annuleren; en/of 
 • juridische stappen ondernemen.

8. Deliveroo Algemene Voorwaarden

Wanneer u uw Gift Card via onze website of via onze app gebruikt, dan zijn ook de algemene voorwaarden van Deliveroo op www.deliveroo.nl/nl/legal van toepassing.

9. Privacybeleid

Deliveroo's privacybeleid (beschikbaar op https://deliveroo.nl/nl/privacy) legt uit hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

10. Hoe krijg ik hulp? 

Als u een bedrijf bent en problemen heeft met uw Gift Card, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam via klantenservice@deliveroo.nl. Als een consument bent en problemen heeft met het inwisselen van uw Gift Card, neem dan contact op met klantenservice@deliveroo.nl. Voor alle andere problemen kunt u contact opnemen met het LGC support team op deliverooeu@launchgiftcards.com

Voorwaarden Referral Programma

1. Dit Referral Programma staat open voor geselecteerde Deliveroo-klanten ('je'/'gebruiker') van 18 jaar en ouder die ten minste 1 Deliveroo-bestelling hebben geplaatst.

2. Wij zullen je per e-mail melden dat je in aanmerking komt voor het Referral Programma. De e-mail bevat een unieke link. Deel jouw unieke link gewoon met een vriend, vriendin of familielid (van 18 jaar of ouder) die niet op hetzelfde adres woont als jij en waarvan je denkt dat hij of zij baat zou hebben bij de Deliveroo dienst. Als iemand aan wie je jouw code geeft overgaat tot het plaatsen van een Deliveroo-bestelling met gebruikmaking van jouw code, zullen we het bedrag van het Deliveroo Voucher-Tegoed vermeld in de e-mail met de unieke link die we je stuurden toepassen op je account. Het kan tot zeven dagen na het plaatsen van een verwijzingsbestelling door jouw vriend/vriendin of familielid duren, voordat het Voucher-Tegoed is toegepast op je account. Voucher-Tegoeden ontvangen onder het Verwijsprogramma kunnen bij elk Partner Restaurant worden ingewisseld en verlopen automatisch binnen de periode vermeld in het promotiemateriaal of andere gerelateerde Deliveroo-materialen.

3. Unieke links mogen alleen voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Dit betekent dat je jouw unieke link kunt delen met jouw persoonlijke relaties via jouw eigen sociale media accounts (bijv. je persoonlijke account bij Facebook, Twitter of Instagram), maar niet op sites waaraan je bijdraagt, maar niet de account-eigenaar bent (bijv. zakelijke accounts of groepen op Facebook, Wikipedia, Google Reviews, websites met kortingen). Het promoten van jouw verwijzingscode via Zoekmachine Marketing (bijv. AdWords / Yahoo / Bing) is ook niet toegestaan. Als we erachter komen dat je jouw unieke link op een van deze manieren beschikbaar hebt gemaakt, kunnen we de link deactiveren zonder dat aan je te melden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die je lijdt wanneer wij je account om deze reden deactiveren.

4. We mogen het Referral Programma op elk moment beëindigen. Wij zullen een eventuele beëindiging van tevoren bekend maken op onze Site. Voucher-Tegoed dat al op je account is toegepast als gevolg van verwijzingen zal gedurende de hele bovenvermelde periode beschikbaar blijven, ook als het Referral Programma wordt beëindigd.

5. Referral Tegoeden zijn Vouchers en zijn derhalve onderworpen aan de bovenstaande Voucher- en Account Tegoedvoorwaarden.

6. Je kunt Voucher-Tegoed ontvangen voor een maximum van 100 Referrals. Wij behouden ons het recht voor om het maximumaantal Referrals waarvoor Voucher-Tegoed wordt toegekend op enig moment te veranderen, doch je zal Voucher-Tegoed ontvangen voor Referralbestellingen geplaatst door jouw familieleden of vrienden vóór de verandering.

7. De Promotor is Deliveroo Netherlands BV, Raamplein 1, 1016 XK Amsterdam