Deliveroo Algemene Voorwaarden

Welkom op deliveroo.nl en onze app (elk: onze "Dienst"). Op deze pagina (en op de documenten waarnaar hier wordt verwezen) vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten en op de leveringen van maaltijden door onze partner restaurants. We verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u een maaltijd bestelt via onze site. Door het gebruik van onze site en het plaatsen van een bestelling via onze site aanvaardt u deze algemene voorwaarden en onze gebruiksvoorwaarden.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op voordat u een bestelling plaatst.

1. INFORMATIE OVER ONS

deliveroo.nl is een website die wordt gerund door Keizersgracht 562, Amsterdam, 1017EM, The Netherlands. We zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 63605929; ons btw-nummer is NL855310674B01. Deliveroo is een bedrijf waarbij de maaltijden worden bereid door onafhankelijke restaurants (onze "Partner Restaurants") en door ons wordt bezorgd.

2. DOEL

Het doel van onze Dienst is u een eenvoudige en gemakkelijke dienst te leveren door u te koppelen aan het Partner Restaurant van uw keuze en u de gelegenheid te bieden maaltijden van hen te bestellen. Deliveroo biedt maaltijden voor de Partner Restaurants aan, neemt voor hen bestellingen aan en bezorgt de maaltijden bij u.

3. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

Deliveroo verzorgt een bestel- en bezorgtienst voor onze Partner Restaurants in Amsterdam en elders in Nederland. Elk Partner Restaurant heeft een bepaald leveringsgebied, dit om te zorgen dat de maaltijden u in goede conditie bereiken. Als u buiten het betreffende bezorgingsgebied woont krijgt u een melding dat online bestellen niet mogelijk is. We aanvaarden geen bestellingen voor postcodes in gebieden waar we geen Partner Restaurant hebben. De tijden waarop kan worden besteld hangen af van plaatselijke omstandigheden en de beschikbaarheid van onze Partner Restaurants. Klik op de betreffende link om het menu te zien, en klik dan op het menu van uw keuze. U krijgt dan de optie om te bestellen bij het Partner Restaurant van uw keuze.

4. BESTELLINGEN

Als u een bestelling plaatst via onze Dienst sturen wij u namens het betreffende Partner Restaurant een mail waarin we u danken voor uw bestelling en bevestigen dat uw bestelling is ontvangen en aanvaard door het Partner Restaurant (de "Bevestigingsmail") Door het verzenden van die Bevestigingsmail komt de overeenkomst tot het leveren en bezorgen van een maaltijd tussen u en het Partner Restaurant tot stand. Zorg er voor dat u een correct mailadres opgeeft. Het door u opgegeven e-mail adres wordt gebruikt om met u in contact te treden over uw bestelling. Zorg ook voor opgave van een juist adres en telefoonnummer zodat de maaltijden op de juiste locatie kunnen worden bezorgd. Indien de deur niet binnen tien minuten nadat de bezorger op het opgegeven adres is aangekomen wordt geopend (en ook niet wordt gereageerd op een telefonisch bericht), behouden we ons het recht voor weg te gaan; u blijft dan de kosten van de maaltijd verschuldigd. Deliveroo streeft naar hoge kwaliteit van dienstverlening en is het eerste aanspreekpunt als er een probleem is met uw maaltijd in relatie tot de temperatuur of kwaliteit van het eten. Wij monitoren onze Partner Restaurants nauwkeurig en het is voor ons van groot belang dat zij voldoen aan onze kwaliteitsstandaard, en ons zo helpen onze reputatie hoog te houden. Laat het ons weten als u opmerkingen heeft met betrekking tot onze Partner Restaurants of de maaltijden door ons te mailen of bellen.

5. MAALTIJDEN

Alle maaltijden worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als een bepaalde maaltijd niet beschikbaar is kan het Partner Restaurant u een alternatief aanbieden. U bent niet verplicht dit aanbod te aanvaarden. Onze Partner Restaurants kunnen noten gebruiken bij het vervaardigen van bepaalde maaltijden. Mocht u allergisch zijn voor enig voedingsmiddel, bel dan met het Partner Restaurant voordat u een bestelling plaatst. Deliveroo kan niet garanderen dat een maaltijd vrij is van allergenen. Deliveroo sluit elke aansprakelijk daarvoor uitdrukkelijk uit.

6. VERKOOP VAN ALCOHOL

Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen ouder dan 18 jaar. Deliveroo hanteert het beleid dat als u er niet ouder uitziet dan 21 jaar, u naar uw identiteitsbewijs zal worden gevraagd zodat u kunt aantonen dat u 18 jaar of ouder bent. Deliveroo behoudt zich het recht voor het verstrekken van alcohol te weigeren aan iemand die niet kan bewijzen ten minste 18 jaar oud te zijn.

7. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

Ons doel is om de best mogelijke service te verlenen. Helaas gaan dingen niet altijd volgens plan en kunnen factoren, zoals verkeersomstandigheden en het weer, er soms voor zorgen dat wij de doelen in deze zin niet behalen. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw maaltijd wordt geleverd op het in de e-mail en op de website vermelde tijdstip. De timing van uw bestelling wordt bepaald door rekening te houden met het aantal bestellingen en de omstandigheden waarmee de Partner Restaurants op dat moment worden geconfronteerd.

8. ANNULERING

U heeft het recht om de bestelling binnen een redelijke tijd, en voordat het Partner Restaurant is begonnen met het klaarmaken van de bestelling, te annuleren. Klanten kunnen een bestelling annuleren door contact op te nemen met het Partner Restaurant. Een bestelling die is geannuleerd nadat het Partner Restaurant is begonnen met het klaarmaken van de bestelling, komt voor uw rekening. Deliveroo en het Partner Restaurant kunnen een bestelling annuleren. Zij zullen u informeren zodra zij een bestelling annuleren. Bestellingen die in overeenstemming met deze bepaling zijn geannuleerd, zullen niet in rekening worden gebracht. Een betaling gedaan voorafgaand aan deze annulering zal doorgaans door Deliveroo of een Partner Restaurant worden geretourneerd via dezelfde betalingswijze als dat door u de bestelling is betaald. Indien het bedrag door Deliveroo of een Partner Restaurant op een andere wijze aan u zal worden geretourneerd, zal eerst contact met u worden opgenomen.

9. PRIJS EN BETALING

De prijs van een maaltijd zal op onze Dienst worden vermeld. Prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen van de menu’s variëren. De prijzen kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Wijzigingen hebben geen invloed op reeds bevestigde bestellingen, tenzij sprake is vaneen duidelijke fout in de prijs, waarbij wij u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. U heeft de mogelijkheid om de bestelling, direct nadat we u van deze fout op de hoogte hebben gebracht, te annuleren. Ondanks onze inspanningen zullen sommige maaltijden mogelijk incorrect geprijsd zijn op onze Dienst. Het betreffende Partner Restaurant zal de prijzen als onderdeel van het bestelproces verifiëren. Betaling van de maaltijden kunnen via onze Dienst worden gedaan door middel van creditcard of bankpas. Bevestiging van de bestelling betekent dat uw creditcard of bankpas is geautoriseerd en dat het bedrag klaarstaat voor betaling. De betaling wordt rechtstreeks bij Deliveroo gedaan en wordt vervolgens afgedragen aan het Partner Restaurant. Wij zijn door onze Partner Restaurants gemachtigd de betalingen namens hen in ontvangst te nemen en iedere betaling aan ons van het bedrag van een maaltijd ontslaat u van uw verplichtingen om dit bedrag aan het Partner Restaurant te betalen.

De prijs van de maaltijd omvat de maaltijd en de bezorging daarvan. Deliveroo brengt u daarnaast een bedrag in rekening voor het regelen van de betaling. Deze transactievergoeding is €2,50. Voor een bestelling van onder de €12,50,- zal daarnaast een extra bedrag van €2,00,- in rekening worden gebracht.

10. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de wet het toestaat, biedt Deliveroo onze Dienst en inhoud aan in de staat waarin het zich verkeert en voor zover beschikbaar. Wij bieden geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van onze Dienst, en garanderen niet dat deze actueel of foutloos is of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Behoudens voor zover hierna beschreven, zullen noch Deliveroo noch onze Partner Restaurants aansprakelijk zijn voor de (in)directe, bijzondere gevolgschade of verlies voortvloeiende uit het contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins voortvloeiende uit uw gebruik of onvermogen in het gebruik van onze Dienst. In het geval dat Deliveroo of het Partner Restaurant aansprakelijk is, is onze aansprakelijkheid gezamenlijk beperkt tot de aankoopprijs van de maaltijden die u heeft betaald. Deze bepaling beperkt of sluit geenszins de aansprakelijkheid van Deliveroo of een Partner Restaurant uit voor aangelegenheden waarvoor onze of hun aansprakelijkheid niet mag worden beperkt of worden uitgesloten.

11. OVERMACHT

Deliveroo en/of een Partner Restaurant is niet aansprakelijk voor schade door vertraging of niet-nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst die tot stand komt in het geval er sprake is van een overmacht situatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: een natuurramp, overheidshandelen, oorlog, brand, overstroming, explosie of binnenlandse onlusten. Om twijfel te voorkomen, wordt hierbij vermeld dat geen van de gebeurtenissen in bepaling 11 u ontslaat van uw betalingsverplichtingen uit de gesloten overeenkomst.

12. NIETIGE/VERNIETIGDE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd is, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en effect behouden.

13. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen partijen over dit onderwerp en vervangt alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen partijen aangaande dit onderwerp.

14. ONS RECHT OM DE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

Deliveroo is bevoegd de gebruiksvoorwaarden te herzien door deze pagina te wijzigen. Omdat deze voorwaarden op u van toepassing zijn wordt van u verwacht dat u regelmatig deze pagina controleert op wijzigingen.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, het gebruik van onze Diensten. Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en geschillen die daaruit voortvloeien.

Deliveroo Gebruiksvoorwaarden voor de website en app

Op deze pagina (alsmede in de documenten waarnaar hier wordt verwezen) vindt u de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruikmaken (zowel als gast alsmede als geregistreerd gebruiker) van onze website deliveroo.nl (onze "Site") of van een app die wij beschikbaar stellen via een app store of anderszins (onze "Dienst"). We verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u gebruik zult maken van de Site of onze Dienst. Door het gebruik van onze Site of onze Dienst geeft u aan dat u de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u deze voorwaarden zult naleven.

1. OVER ONS

deliveroo.nl is een website die wordt gerund door Deliveroo Netherlands BV gevestigd op het adres Keizersgracht 562, Amsterdam, 1017EM, The Netherlands. We zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 63605929; ons btw-nummer is NL855310674B01. Deliveroo is een bedrijf waarbij de maaltijden worden bereid door onafhankelijke restaurants (onze "Partner Restaurants") en door ons wordt bezorgd.

2. TOEGANG TOT ONZE DIENST(EN)

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot onze Site of onze Dienst zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of aan te passen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, onze Site of onze Dienst niet beschikbaar is op een bepaald moment of voor een bepaalde periode. Van tijd tot tijd zullen wij de toegang tot (delen van) onze Site of onze Dienst voor geregistreerde gebruikers beperken. U bent verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens en alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Indien u zich zorgen maakt over uw inloggegevens of denkt dat die misbruikt zijn, dan dient u contact op te nemen met klantenservice@deliveroo.nl. Wij hebben het recht uw account op ieder moment te deactiveren.

3. ACCEPTABEL GEBRUIK

U mag onze Dienst alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U mag onze Site of onze Dienst niet zodanig gebruiken dat toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving wordt geschonden of om materiaal dat niet voldoet aan de inhoud van onze normen genoemd in bepaling 5 hieronder te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken. U zult zich geen ongeautoriseerde toegang verschaffen tot (ieder onderdeel van) onze Site noch (enig deel van) de Site of onze Dienst (apparatuur en netwerk daarbij inbegrepen) in gevaar brengen, beschadigen of ontregelen.

4. INTERACTIEVE FUNCTIES VAN ONZE SITE

We kunnen (al dan niet tijdelijk) bepaalde functies verschaffen die u de mogelijkheid geven om interactief te zijn op onze Site of onze Dienst, zoals chatrooms. Over het algemeen beperken wij een door ons aangeboden interactieve dienst niet. Inhoud die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in onderstaande bepalingen 5 en 6 kan echter verwijderd worden. Indien wij besluiten om een interactieve dienst te beperken zullen wij u dit duidelijk maken voordat u gebruik maakt van de dienst. Over het algemeen bieden wij u dan een manier om contact op te nemen met de moderator indien problemen zich voordoen.

5. CONTENT STANDARDS

Deze normen gelden voor al het materiaal dat u toevoegt aan onze Dienst (de "bijdragen") en voor de interactieve diensten die daaraan zijn verbonden. U dient te voldoen aan de letter en de strekking van de normen. De normen gelden voor elk deel van een bijdrage alsook voor het geheel. Bijdragen moeten concreet zijn (waar zij feiten bevatten), moeten oprecht zijn (waar zij meningen bevatten) en moeten voldoen aan het toepasselijke Nederlands recht en het recht van ieder land van waar zij zijn gepost. Niet toegestaan is:

 • lasterlijk, obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend materiaal, seksueel expliciet van aard of aanzettend tot geweld of tot discriminatie gebaseerd op ras, sekse, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • inbreuk op enig auteursrecht, gegevensrecht of handels- en/of beeldmerk;
 • misleiding of strijd met enige wettelijke verplichting tegenover een derde persoon (waaronder begrepen een contractuele verplichting), of het bevorderen van illegale activiteiten;
 • bedreiging, misbruik of een schending van de privacy van een ander, het veroorzaken van ergernis, ongemak of onnodige onrust, treiteren, overstuur maken, verlegen maken, verontrusten of irriteren;
 • imiteren, plaatsen onder een valse identiteit of in strijd met de waarheid de indruk geven dat materiaal door ons is geplaatst of
 • een onrechtmatige daad bevorderen, bepleiten of daaraan meewerken zoals (bij voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik.

6. SCHORSING EN BEËINDIGING

Het niet voldoen aan artikel 3 (Acceptabel gebruik) en/of 5 (Inhoudsnormen) van deze gebruiksvoorwaarden kan ertoe leiden dat wij (een aantal van) de volgende acties ondernemen:

 • het geven van een waarschuwing;
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van posts of materiaal dat door u is geüpload naar onze Dienst;
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente ontzegging van onze Dienst;
 • een juridische procedure, waaronder een claim tot vergoeding van alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot: redelijke administratieve en juridische kosten) voortvloeiende uit de inbreuk;
 • openbaar maken van deze informatie aan wetshandhavingsinstanties, voor zover wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten.
De in deze bepaling genoemde acties zijn niet limitatief; wij kunnen iedere andere actie ondernemen die wij gepast achten.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de Site en onze Dienst en het materiaal dat daarop is gepubliceerd (exclusief uw bijdragen) berusten bij ons. Deze werken zijn beschermd door wereldwijd geldende auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden. Het staat u niet vrij enige inhoud van onze site te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, posten, broadcasten, verzenden, ter beschikking te stellen aan het publiek, of anderszins te gebruiken, tenzij voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

8. GEPLAATSTE INFORMATIE

Commentaar en ander materiaal dat op onze Dienst is geplaatst is niet bedoeld als advies waarop vertrouwd kan worden. Wij zijn daarom niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor dit commentaar en ander materiaal, noch voor de gevolgen hiervan voor enige bezoeker van onze site of gebruiker van onze Dienst, of ander die van dit commentaar op de hoogte is geraakt.

9. ONZE SITE EN ONZE DIENST VERANDEREN REGELMATIG

We streven ernaar onze Site en onze Dienst regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud daarvan op ieder moment wijzigen. Indien nodig, kunnen we onze Site en onze Dienst tijdelijk buiten werking stellen of deze definitief sluiten. Al het materiaal op onze Site of onze Dienst kan op een gegeven moment verouderd zijn. Wij zijn niet verplicht dit materiaal bij te werken.

10. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

We hebben alle zorgvuldigheid in acht genomen bij de voorbereiding van onze Site en onze Dienst. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies met betrekking tot de inhoud of eventuele technische problemen rond onze Site of onze Dienst. Als we op de hoogte zijn van eventuele onjuistheden op onze site of onze Dienst zullen we proberen dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk corrigeren. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor schade, hoe dan ook ontstaan, die jij of een derde partij kan oplopen in verband met onze Site, onze Dienst, of een website gerelateerd aan onze Site of materiaal daarop gepost.

11. INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE SITE EN GEBRUIK VAN ONZE DIENST

Wij verzamelen bepaalde informatie over u als gevolg van uw gebruik van onze Dienst. Dit staat meer gedetailleerd beschreven in ons Privacybeleid.

12. UPLOADEN VAN MATERIAAL OP ONZE SITE EN ONZE DIENST

Wij kunnen materiaal dat u naar onze Dienst heeft geüpload of gegevens die wij hebben verzameld zoals hiervoor vermeld (in bepaling 11) voor elk doel dat is gerelateerd aan onze onderneming gebruiken, kopiëren, distribueren, verkopen of openbaar maken. Voor zover het materiaal is beschermd door intellectuele eigendomsrechten verleent u ons een eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije licentie voor het gebruik, het kopiëren, het wijzigen, het distribueren, het verkopen aan derden van dergelijk materiaal of gegevens voor elk aan onze onderneming gerelateerde doel.

13. LINKS VAN ONZE SITE

Links op onze site die verwijzen naar andere sites en diensten van derden partijen zijn slechts bedoeld ter informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of diensten en wij zijn daarvoor niet aansprakelijk, noch voor schade die kan voortvloeien uit uw gebruik hiervan.

14. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, een bezoek aan onze Site of gebruik van onze Dienst. Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en geschillen die daaruit voortvloeien.

15. WIJZIGING

We zijn bevoegd de gebruiksvoorwaarden op deze pagina te wijzigen. Omdat deze voorwaarden op u van toepassing zijn, wordt u geacht deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.

16. VRAGEN

Voor vragen over materiaal op onze Dienst kunt u contact opnemen met klantenservice@deliveroo.nl

Voucher Algemene voorwaarden

 1. Alle kortingen, vouchers of kortingscodes zijn alleen van toepassing op de eerste bestellingen van nieuwe klanten van Deliveroo, tenzij anders vermeld.
 2. Het is nieuwe klante uitsluitend toegestaan om een voucher of code te gebruiken als zij hun eerste bestelling plaatsen. Op daaropvolgende bestellingen zijn: kortingen voor nieuwe klanten, vouchers of codes niet gelding.
 3. Een nieuwe klant is iemand die zich registreert, een maaltijd bestelt en de korting of voucher code invoert tijdens het bestelproces, die gespecificeerd is in de advertentie, coupon of brochure.
 4. Er is een minimale uitgave nodig om een korting, voucher of code te kunnen toepassen.
 5. Alle kortingen, vouchers of codes moeten binnen een kalendermaand gebruikt worden, tenzij anders wordt vermeld.
 6. Een bestelwaarde van €12,50 per bestelling is het minimum waarop enige korting, voucher of code geldig is.
 7. Specifieke informatie over de promotieacties, inclusief de geldigheidsduur, is gespecificeerd in advertenties, coupons of brochures.
 8. Alcohol wordt alleen geleverd aan meerderjarigen (18+).
 9. Per bestelling kan slechts één korting, voucher of kortingscode gebruikt worden. Ook kan elke korting, voucher of kortingscode slechts één keer per persoon gebruikt worden.
 10. Kortingen, vouchers of kortingscodes kunnen niet gebruikt worden in combinatie met een andere Deliveroo actie.
 11. Kortingen, vouchers of kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en hebben geen geldelijke waarde.
 12. Geannuleerde bestellingen maken een kortingscode ongeldig.
 13. Kortingen, vouchers en kortingscodes kunnen slechts tijdens één order worden gebruikt. Elk resterend krediet van de korting, voucher, of kortingscode kan niet worden meegenomen naar een volgende bestelling. Als deze korting of code speciaal voor nieuwe klanten is, kunnen deze klanten later geen korting, voucher of code voor nieuwe klanten inzetten.
 14. Kortingen, vouchers en kortingscodes kunnen mogelijk worden verstrekt door de klantenservice van Deliveroo aan een specifieke klant, in de vorm van krediet op het account van de klant. Dit krediet moet worden gebruikt tijdens één bestelling.
 15. Elke poging om het systeem en het gebruik van kortingen, vouchers of kortingscodes te manipuleren door gebruik van bulk invoer via derden partijen of syndicaten, macros, ‘script’, brute kracht, gemaskeerde identiteit door het manipuleren van IP adressen, het gebruik van andere entiteiten of elk ander geautomatiseerd middel of geautomatiseerde middelen (inclusief systemen die kunnen worden geprogrammeerd om in te voeren) maken de bestelling en het gebruik van de korting, voucher of kortingscode ongeldig en kan potentieel leiden tot het sluiten van een account.
 16. Als om welke reden dan ook de korting, voucher of kortingscode ongeldig wordt, door een technische fout waar Deliveroo geen controle over heeft, of als een maaltijd of restaurant niet beschikbaar is, behoudt Deliveroo zich het recht voor om campagnes gerelateerd aan de korting, voucher of kortingscode te annuleren, aan te passen, op te schorten en geen additionele kortingen, vouchers of kortingscodes te verstrekken,
 17. Deliveroo behoudt het recht voor om, indien nodig, alle acties te ondernemen die redelijk zijn om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige verzilveringen, inclusief verdere verificaties met betrekking tot de identiteit, leeftijd en andere relevante details van de klant.
 18. Met het verzilveren van een korting, voucher of kortingscode, stellen klanten Deliveroo vrij van enige aansprakelijkheid voor claims, kosten, verwondingen, verliezen, of andere schade verband houdende met de campagne of aanvaarding dan wel het bezitten van een bestelling.
 19. Alle maaltijden en restaurants zijn onderworpen aan beschikbaarheid.
 20. Normale voorwaarden van registratie en de Deliveroo algemene leveringsvoorwaarden zijn altijd van toepassing
 21. Deliveroo zal alleen gebruik maken van persoonlijke gegevens van klanten voor de administratie en bezorging van bestellingen en niet voor andere doelen, tenzij met uw toestemming. Deliveroo kan persoonlijke gegevens van klanten openbaren aan Partner Restaurants indien nodig voor het bezorgen van bestellingen of in reactie op vragen van klanten. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens van klanten, bekijk onze privacy policy.

REGELING VOOR DOORVERWIJZING VAN NIEUWE LEDEN

Regeling voor doorverwijzing van nieuwe leden

Algemene voorwaarden

 1. Toelating: deze Promotie is open voor bepaalde Deliveroo-gebruikers (‘u/gebruiker’) ouder dan 18 jaar en die minstens 2 bestellingen hebben geplaatst bij Deliveroo.
 2. Om deel te nemen: deel uw unieke link met een vriend of familielid (ouder dan 18 jaar) die u wilt laten genieten van de Deliveroo-service (doorverwijzing). Voor elke persoon die u doorverwijst en die daarna een bestelling plaatst bij Deliveroo m.b.v. die unieke link, krijgt u een bedrag in Deliveroo-krediet, zoals aangegeven in het promotiemateriaal. De vriend of het familielid mag niet op hetzelfde adres als u woonachtig zijn.
 3. Promotieperiode: u kunt doorverwijzingen indien vanaf april 2016 en de promotie zal doorlopen tot ze door ons wordt opgeheven.
 4. Deliveroo credits are subject to the usual order conditions and the above Voucher Terms and Conditions. A minimum total spend of €12,50 is applicable and credits must be redeemed within three calendar months. There will be a processing time of up to seven days after the date of a successful referral before credits will be applied to your account. Credits have no cash value and are non-transferable.
 5. U kunt maximum 50 namen aanbevelen, onder voorbehoud van de voorgaande criteria. We behouden ons het recht voor het maximum aantal doorverwijzing op elk moment te wijzigen.
 6. Elke poging om het systeem te manipuleren en elk gebruik van kredieten door middel van bulkinvoer via derden of consortia, macro’s, scripts, brute kracht, het maskeren van de identiteit via het manipuleren van IP-adressen, het gebruik van andere identiteiten of elk andere geautomatiseerde manier (m.i.v. systemen die geprogrammeerd kunnen worden om toegang te krijgen), zullen de kredieten ongeldig maken en kunnen mogelijk leiden tot het afsluiten van die account.
 7. Gebruik van gegevens: alvorens u de naam en het e-mailadres van een persoon aan ons doorgeeft, verzeker u ervan dat u hiervoor toelating hebt gekregen. We zullen de persoonlijke gegevens van de vriend of het familielid gebruiken voor het beheer van deze promotie en inleidende e-mails betreffende producten en services van Deliveroo. Raadpleeg ons privacybeleid op https://deliveroo.nl/privacy.
 8. Als om een of andere reden krediet ongeldig wordt omwille van technische fouten of andere redenen buiten de controle van Deliveroo, of een menu-item of restaurant niet beschikbaar wordt, dan behoudt Deliveroo zich het recht voor (behoudens schriftelijke aanwijzingen onder de toepasselijke wetgeving) de Promotie te annuleren, op te schorten of te wijzigen, en geen additionele kredieten opnieuw te verstrekken aan de betrokken klanten.
 9. Deliveroo behoudt zich het recht voor om waar nodig alle mogelijke actie te ondernemen die redelijkerwijze nodig is om zich te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige inwisselingen, met inbegrip van en zonder beperking het opvragen van verdere verificatie betreffende de identiteit, leeftijd, en andere relevante details van een klant.
 10. Door het inwisselen van de kredieten gaan klanten akkoord met het vrijwaren van Deliveroo van elke aansprakelijkheid voor alle types claims, kosten, verwondingen, verlies of schade voortkomende uit of in verband met de Promotie, of met de aanvaarding of bezit van de aankoop van menu-items en/of leveringskosten (met uitzondering van dood of persoonlijke verwondingen veroorzaakt door onachtzaamheid van de Promotor, voor fraude, of zoals anders bij wet verboden).
 11. Alle menu-items en restaurants zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 12. De algemene voorwaarden voor Deliveroo-levering zijn van toepassing – raadpleeg: https://deliveroo.nl/legal.
 13. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor doorverwijzingen die verloren, beschadigd of vertraagd zijn ten gevolge van enige netwerk-, hardware- of softwarefouten. Verzendingsbewijs zal niet aanvaard worden als ontvangstbewijs.
 14. Unieke codes mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Dit betekent dat u de link met uw uitnodiging kunt delen met uw persoonlijke connecties via sociale media waarin u de primaire eigenaar van de inhoud bent. Publieke verdeling op sites waartoe u bijdraagt maar waarvan u niet de primaire eigenaar van de inhoud bent (bv. Wikipedia, coupon-websites) is niet toegestaan. Het promoten van uw doorverwijzingscode via Zoekmachinemarketing (bv. AdWords/Yahoo/Bing) is eveneens niet toegestaan.
 15. Door deel te nemen aan deze promotie wordt u verondersteld deze algemene voorwaarden aanvaard te hebben en erdoor gebonden te zijn.
 16. Deze promotie wordt beheerst door de Engelse Wet en de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.
 17. De Promotor: Deliveroo Netherlands BV, Keizersgracht 562, Amsterdam, 1017EM, The Netherlands

Deliveroo