Deliveroo Privacybeleid

Roofoods Ltd en Deliveroo Netherlands B.V. (‘wij’, ‘onze’, ‘ons’ of ‘Deliveroo’) streven ernaar de privacy van alle gebruikers van onze website deliveroo.nl of mobiele apps (gezamenlijk de ‘Sites’ genoemd) te beschermen. Wij verzoeken je dit privacybeleid, waarin uiteen wordt gezet hoe wij jouw gegevens gebruiken en beschermen, aandachtig door te lezen. Wij zijn de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de gegevens die wij verwerken, tenzij anders aangegeven.

1. Contactgegevens

Als je vragen of een verzoek hebt over dit privacybeleid of meer in het algemeen over hoe wij met jouw gegevens omgaan, dan kun je als volgt contact met ons opnemen.

2.Hoe wij jouw gegevens verzamelen

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer je met ons contact hebt of als je gebruikmaakt van onze diensten, bijvoorbeeld als je via onze Sites een bestelling plaatst. Wij bekijken ook hoe bezoekers onze Sites gebruiken, om zo onze diensten te kunnen verbeteren en de klantervaring te kunnen optimaliseren.

3. Welke gegevens wij over jou verzamelen

In het kader van ons streven de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze Sites in het algemeen te beschermen, willen wij graag duidelijkheid verschaffen over de soorten gegevens die wij over jou verzamelen.

4. Gebruik van jouw gegevens

Wij verwerken uitsluitend de (persoons)gegevens die wij over jou verzamelen als daar een reden voor bestaat en deze reden is toegestaan op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

5. Deliveroo For Business

Wij verwerken jouw gegevens ook om te bepalen of je mogelijk geïnteresseerd bent in informatie over onze Deliveroo for Business-dienst en om, als jouw werkgever zich aanmeldt voor Deliveroo for Business, die dienst voor jou beschikbaar te stellen.

6. Cookies

Je kunt je browser zodanig instellen dat alle of bepaalde cookies worden geweigerd of dat je gewaarschuwd wordt als websites toegang zoeken tot cookies of deze plaatsen. Houd er rekening mee dat als je het plaatsen van cookies deactiveert of cookies weigert, bepaalde gedeelten van de Site voor jou ontoegankelijk kunnen worden of wellicht niet optimaal kunnen functioneren. Zie ons Cookiebeleid op https://deliveroo.nl/nl/cookies voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.

7. Directe marketing

Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, of als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben (en dit op grond van de wet is toegestaan), gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over onze andere producten en diensten waarvan wij denken dat je daarin geïnteresseerd kunt zijn. Wij kunnen daarvoor per e-mail of telefoon contact met je opnemen. Je kunt jouw voorkeuren voor e-mailmarketing beheren door:

●  onze website, https://deliveroo.nl, te bezoeken of de app te openen;

●  te klikken op ‘Account’ (op de website te vinden in het vervolgkeuzemenu); en

●      te scrollen naar ‘Marketingvoorkeuren’.

8. Geautomatiseerde Besluitvorming

Wij controleren al onze klanten op fraude. Bij vermoeden van frauduleuze activiteiten kunnen wij jou blokkeren voor het plaatsen van bestellingen en voor het gebruik van onze Sites.

9. Bewaren van jouw gegevens

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan volgens ons noodzakelijk is.

10. Hoe wij jouw gegevens delen

De gegevens die wij over jou verzamelen worden overgedragen naar en opgeslagen op onze servers binnen de EU. Wij zijn heel voorzichtig en transparant ten aanzien van de partijen met wie  wij jouw gegevens delen.

11. Beveiliging

We hebben krachtige technologieën en beleidsmaatregelen ingevoerd die ervoor zorgen dat de door ons bewaarde gegevens over jou afdoende zijn beschermd.

12. Jouw rechten

Je hebt op grond van de toepasselijke wetgeving bepaalde rechten ten aanzien van de gegevens die wij over jou bewaren. Als je deze rechten wilt uitoefenen, kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via de hierboven vermelde wijze. Voor meer informatie over jouw rechten kun je contact opnemen met jouw gegevensbeschermingsautoriteit .Tevens verwijzen wij naar de informatie hieronder.

13. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Elke wijziging in ons Privacybeleid wordt geplaatst op de Sites en, waar van toepassing, zullen wij jou op de hoogte brengen van de wijzigingen, bijvoorbeeld per e-mail of door middel van een pushbericht.

Dit privacybeleid is meest recentelijk herzien op: 15-06-2020

14. Klachten

Indien je niet tevreden bent met ons antwoord op een klacht of indien je van mening bent dat onze verwerking van jouw gegevens niet voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende contactgegevens: 

Adres: Postbus 93374

2509 AJ Den Haag 

Nederland

Telefoon: (+31) - (0)70 - 888 85 00

Website:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Roofoods Limited, The River Building, 1 Cousin Lane, Londen, EC4R 3TE, Verenigd Koninkrijk