Deliveroo Privacybeleid

Roofoods Ltd en Deliveroo Netherlands B.V. ("wij", "onze", "ons" or "Deliveroo") streven ernaar de privacy van alle gebruikers van onze website, deliveroo.nl, of mobiele apps (gezamenlijk de "sites" genoemd) te beschermen. Wij verzoeken je dit privacybeleid, waarin uiteen wordt gezet hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en beschermen, aandachtig door te lezen. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.

1. Contactgegevens

Als je vragen of een verzoek hebt over dit privacybeleid of meer in het algemeen over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je als volgt contact met ons opnemen:

2. Hoe Wij Jouw Persoonsgegevens Verzamelen

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer je met ons contact hebt of als je gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld als je via onze sites een order plaatst. Wij bekijken ook hoe bezoekers onze sites gebruiken, om zo onze diensten te kunnen verbeteren en de klantervaring te optimaliseren.

3. Welke Persoonsgegevens Wij Over Jou Verzamelen

In het kader van ons streven de privacy van onze klanten en de bezoekers aan onze sites te beschermen, willen we graag duidelijkheid verschaffen over de soorten persoonsgegevens die wij over jou verzamelen.

4. Gebruik Van Jouw Gegevens

Wij verwerken uitsluitend de (persoons)gegevens die we over jou verzamelen als daar een reden voor bestaat en deze reden is toegestaan op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben een rechtsgrond om jouw persoonsgegevens te verwerken wanneer wij deze moeten verwerken om je de diensten waarom je verzoekt te kunnen verlenen, om een overeenkomst met je aan te gaan, als we daarvoor jouw toestemming hebben, als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, of als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben.

5. Deliveroo For Business

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om te bepalen of je mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn in informatie over onze Deliveroo for Business-dienst.

6. Cookies

Je kunt je browser zodanig instellen dat alle of bepaalde cookies worden geweigerd of dat je gewaarschuwd wordt als websites toegang zoeken tot cookies of deze plaatsen. Als je het plaatsen van cookies deactiveert of cookies weigert, worden bepaalde gedeelten van de site ontoegankelijk voor je of functioneren ze wellicht niet optimaal. Zie ons Cookiebeleid op https://deliveroo.nl/nl/cookiesvoor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.

7. Directe Marketing

Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij daarvoor een gerechtvaardigde reden hebben (en dit ons op grond van de wet is toegestaan) gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over onze andere producten en diensten waarvan wij denken dat je daarin geïnteresseerd kunt zijn. Wij kunnen daarvoor per e-mail of telefoon (inclusief met pushmeldingen) contact met je opnemen. Je kunt jouw marketingvoorkeuren beheren door:

  • onze website, https://deliveroo.nlte bezoeken, of app te openen;
  • te klikken op "Account" (dit vind je op de website in het drop-down menu); en
  • te scrollen naar "Marketingvoorkeuren".

Je kunt je marketingvoorkeuren voor pushmeldingen beheren in de instellingen van je mobiel of door contact met ons op te nemen (zie Contactgegevens).

8. Geautomatiseerde Besluitvorming

Wij controleren al onze klanten op fraude. Bij vermoeden van frauduleuze activiteiten kunnen wij u blokkeren van het plaatsen van bestellingen en het gebruik van onze websites.

9. Hoe Lang Wij Jouw Gegevens Bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wij denken dat strikt noodzakelijk is.

10. Hoe Wij Jouw Gegevens Delen

De gegevens die we over jou verzamelen worden overgebracht naar en opgeslagen op onze servers binnen de EU. Wij zijn heel voorzichtig en transparant over met wie we jouw persoonsgegevens wereldwijd delen.

11. Beveiliging

Wij hebben krachtige technologieën en beleidsmaatregelen ingevoerd die ervoor zorgen dat de door ons bewaarde persoonsgegevens afdoende beschermd zijn.

12. Jouw Rechten

Je geniet op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten ten aanzien van de gegevens die we over jou in ons bezit hebben. Als je deze rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen op de hierna vermelde wijze. Voor meer informatie over jouw rechten kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen In Ons Privacybeleid

Elke wijziging in ons Privacybeleid wordt geplaatst op de sites en, waar van toepassing, zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen, bijvoorbeeld per e-mail of push-notificatie.

Dit privacybeleid is meest recentelijk herzien op: 19/06/2019

14. Klachten

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij een klacht van jou hebben afgehandeld of als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake de gegevensbescherming, kun je je wenden tot:

The Information Commissioner’s Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk:

  • Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5A, Verenigd Koninkrijk
  • Tel.: 0303 123 1113
  • Website:www.ico.org.uk

en/of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens:

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Correspondentieadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Tel.: 088-1805 250

Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Roofoods Ltd, The River Building, 1 Cousin Lane, London, EC4R 3TE, Verenigd Koninkrijk;

Deliveroo Netherlands B.V., Keizersgracht 562, 3532 XC Amsterdam;